Saraswati Sculpture. Limited Edition

  • August 12, 2020

฿643,500.00

Saraswati Sculpture. Limited Edition

พระสุรัสวดี หรือพระสรัสวดี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ผู้อุปถัมภ์ความรู้, ศิลปะ, ดนตรี, ปัญญา และการเรียนรู้ เป็นพระชายาของพระพรหมและเป็นหนึ่งในตรีเทวีร่วมกับพระลักษมีและพระปารวตี ช่วยเหลือตรีมูรติในการสร้าง รักษา และทำลายเอกภพ

SKU 01001978


1 in stock

Description

พระแม่สรัสวดีคือชายาแห่งพระพรหมผู้สร้างโลก พระองค์ประทับอยู่ในวิมาน ณ สวรรค์ชั้นพรหมหรือพรหมโลก เป็นมหาเทวีหนึ่งในสามเทวีสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระองค์คือเทวีแห่งสรรพความรู้ วิชาการอันล้ำลึก วิทยาการอันก้าวหน้า พระองค์คือสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง ทั้งการวาดเขียน การดนตรี อักษรศาสตร์ การแต่งตำรา การเขียนหนังสือ พระองค์คือเทวีแห่งปรีชาญาณอันชัดเจนแจ่มแจ้ง การเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ การวิจัย การวิเคราะห์ การพูดจา การเจรจาต่อรอง นอกจากนี้พระแม่สรัสวดียังเหมาะสมแก่การบูชาสำหรับผู้มีอาชีพเป็นครู นักวิจัย นักวิชาการ นักโบราณคดี ผู้ที่อยู่ในแวดวงแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ  source

Details

Finished:  Gloss and metallic lustre
Height (cm):  51
Width (cm):  36
Length (cm):  40
Porcelain Type:  Gloss and metallic lustre
Sculptor:  Ernest Massuet
Limited Serie:  Yes
Limited Serie Units:  720
Base Included:  Yes

  • 2401
  • 0